Conform de geldende regels in de gezondheidszorg (BIG) dient er vertrouwelijk met uw patiëntgegevens te worden omgegaan. Zonder uw schriftelijke toestemming mag aan derden geen informatie worden verstrekt.

©2019 Phy-x

CONTACT

Hulster Nieuwlandweg 1, 4561 HA Hulst, Netherlands

06 43800740