PRAKTIJK PHY-X STAAT VOOR

 1. Sfeer
  Een veilige sfeer van respect, integriteit en vertrouwen

 2. Op maat
  Aandacht voor het individu en de behandeling is individueel afgestemd op de persoon

 3. Professionaliteit
  Een professionele houding, kwaliteit van werken en geen wachtlijst

 4. Actieve betrokkenheid
  Aandacht voor bewustwording: inzicht in de klacht en uw eigen rol bij herstel

 5. Vertrouwen
  Samenwerking en open uitwisseling met patiënten, collega’s, verwijzers , sport & welzijn, etc. In het kader van het AVG word dit alleen gedaan met schriftelijke toestemming van de behandelende persoon.


ancient-architecture-art-2416934_edited.jpg
 

Conform de geldende regels in de gezondheidszorg (BIG) dient er vertrouwelijk met uw patiëntgegevens te worden omgegaan. Zonder uw schriftelijke toestemming mag aan derden geen informatie worden verstrekt.

 • Facebook
 • Google Places

©2019 Phy-x