+31 6 43 80 07 40

info@phy-x.com

Geschiedenis Traditional Chinese Medicine (TCM)

De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is al duizenden jaren oud. Het vindt zijn oorsprong in de Taoïstische, Boeddhistische en Confucianistische cultuur. Het TCG is gebaseerd op de holistische principes en filosofische concepten. Harmonie tussen het menselijk lichaam en zijn sociale natuurlijke omgeving wordt pas bereikt als Yin en Yang in balans zijn. Het menselijk lichaam en organen hebben volgens het TCG naast een anatomisch uiterlijk ook een energetisch uiterlijk. Als voorbeeld, wanneer men vanuit het TCG spreekt van “de nierenergie is zwak”, dan betekent dit niet letterlijk dat de nierfunctie verslechterd is. Hiermee wordt bedoeld dat het energetisch niveau van de nieren verzwakt is.